Památná lípa

Ohromná lípa velkolistá - Tilia platyphylla Scop. Její stáří se dá těžko odhadnout, ale bude jistě 500 - 600 let. Zdá se, že byla dříve ještě mnohem mohutnější, podle starých stop po odpadlých větvích. Bývala úplně dutá a roku 1906 dala matka velkostatkáře hraběte Reného Baillet de Latour z Radenína, Anna, hraběnka Baillet de Latour, její dutinu vyplnit cementem a úplně uzavřít. Vzhledem k tomu, že otvor do kmene byl potom pěkně vyzděn cihlami a zakryt a že byl zanesen různým detritem, nebyl vůbec patrný.

lipa.jpg
Památná lípa, zdroj fotografie: http:/www.radenin.cz
pamatny-storm.jpg
Památná lípa - jaro 2010Prohlášení o přístupnosti, Titulní strana, Obecní úřad